Gênero: Clássico

Críticas

Lanternas Vermelhas

Ficha Técnica Direção: Yimou ZhangRoteiro: Ni ZhenElenco: Gong Li, Ma Jingwu, He Caifei, Cao Cuifeng, Jin Shuyuan, Kong Lin, Ding Weimin, Cui Zhihgang.Fotografia: Zhao FeiTrilha